Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

rumbitka8
Reposted frombluuu bluuu
rumbitka8
Reposted frombluuu bluuu
rumbitka8
Reposted frombluuu bluuu
rumbitka8
1881 f1f3
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaciupciup ciupciup
rumbitka8
rumbitka8
Reposted frombluuu bluuu
rumbitka8
rumbitka8
"Są nas tysiące. Dziesiątki tysięcy.
Zbliżamy się do trzydziestki albo właśnie ją przekroczyłyśmy. Nawet jeśli to "właśnie" oznacza pięć, szcześć lat.
Nieźle zarabiamy, mamy staranny balejaż i wypielęgnowane paznokcie - nie brak nam na to czasu ani pieniędzy. Brakuje tylko nadziei.
Nasze najlepsze przyjaciółki już dawno wyszły za mąż; ślub ostatniej okupiłyśmy długotrwałą depresją. Nie pomogły prochy ani psychoterapia.
Jesteśmy doskonałymi konsumentkami - kupujemy tony kosmetyków i szmat. Szukamy wśród nich biletu do raju. Nie znajdując, znów wracamy do sklepów - tym razem po ciastka i lody. One nas nie zdradzą jak przyjaciółki mężatki. 
Chodzimy do fitness clubów. Do solariów. Do szkół tańca. W weekendy uprawiamy clubbing. Latamy na Malediwy na specjalne wczasy dla singli. Zawsze wracamy rozczarowane. Skacowane. I co gorsza - o dzień, o miesiąc, o rok - starze. 
Czytamy babskie czasopisma i wiemy wszystko o orgazmach. Mógłbyś się od nas wiele nauczyć. Chętnie pomożemy Ci znaleźć nasz punkt G. Tylko najpierw musimy znaleźć ciebie.
Mamy oczy dookoła głowy. Radary w mózgu.
Jest nas cała armia.
Samotne kobiety z wielkich miast. Strzeż się, jeśli jesteś facetem."

Marta Kuszewska "Niewyspani"


June 07 2015

rumbitka8
7863 c7b3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaciupciup ciupciup
rumbitka8
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viadzisniezasne dzisniezasne
rumbitka8
Jestem pod nieustannym gradem niepokojów. Czego chcę teraz, tego już nie chcę za chwilę. Gdy wszedłem już po schodach na górę, nie wiem jeszcze, w jakim będę nastroju, gdy wejdę do mieszkania. Muszę nagromadzić w sobie niepewności, zanim staną się one jakąś małą pewnością (...).
— Franz Kafka, Listy do Felicji (28 IX 1912)
rumbitka8
Nie byłeś w moim typie, dopóki przez przypadek nie spojrzałeś w moje oczy.
Reposted frommarlena marlena viaciupciup ciupciup
1245 2bad 500
Reposted fromwonderscribe wonderscribe viaciupciup ciupciup

May 31 2015

rumbitka8
Reposted frombluuu bluuu
rumbitka8
6248 3656 500
Reposted fromsoSad soSad viaatraversiamo atraversiamo
rumbitka8
'jeśli nie jesteś tym jedynym...to czemu moja dłoń pasuje do Twojej?'
rumbitka8
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viaatraversiamo atraversiamo
rumbitka8
3589 8f1b
Reposted fromkatanka katanka viaatraversiamo atraversiamo

May 26 2015

rumbitka8
1737 195f
Chciałabym kiedyś usłyszeć, jak moje dziecko mówi do mnie "mamo"
Reposted fromiamstrong iamstrong
4670 d470

sixpenceee:

Pura is a Balinese Hindu temple and the place of worship for the adherents of Balinese HInduism in Indonesia. The following is the Pura Lempuyang Door in Bali, Indonesia. 

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl